แม่ลาน้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เกี่ยวกับสมาชิก

เว็บไซต์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปลา
     

ปลาอนุชน.คอม

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
ต้องการแลกลิงค์นำแบนเนอร์นี้
ไปติดที่เว็บของท่าน
แล้วส่งเมลล์มาที่
webmaster@maelanoi.net

 

ฟัง
แม่ลาน้อย maelanoi
maelanoi


ชิ สุวิชาน.....คิดถึงลูก
Depothu.....อย่าลืมฉัน
Depothu.....เล เล ธาเด๊าะธ่อ
กลีนี.....แลต่ายีซึเต่อเอาะซิ
ดิปุ๊นุ คีปูซู.....หมื่อนอเหม่โฮซอซะเออ
ดิปุ๊นุ.....หมื่อเก่อนอซะเออ
โยดี.....เซอะ หยื่อ เก โหม่ป่า (คิดถึงพ่อแม่)
โกชัย.....เจ้าะดีเจ
-.....kee kawe
-.....sae pa naw
-.....par par
-.....tar seat char
หน่อเชวา.....หน่อเชวา
หน่อนุช.....หน่อลอเคาะ
คือพอ วิละ.....พาลาพาบอ
ชมภู่.....ซะโอะเคาะสู่นา
หม้อทูคา.....เต่อเหม่บ๋า
กลีนี.....เอาะชิโก๊ะชิโก๊ะ (กินให้พอดีๆ)
กลีนี.....แด๊ะบ๊ะซี(เป็นบาปตายเหอะ)
ชาตรี พิมพันธ์.....เพาะหมื่อซะอา
เก๊ะโบะ.....เบอร์โทรเลอะเจ่อเห่ยา
อ๊อด.....แฮเกกี่จี๊โปล่งเดอจกอ
-.....เก่อญอแบนค์
น้องแพร.....วอนแฟนหน้าหนาว
น้องนีด.....สงสารนีด
น้องนีด.....เค๊าะจอคีนิ
Nauis ploz.....hsua bicaj
น้องตั้ม.....สองปีที่ใหัรอ
เก่อญอKlee & Karen ska.....ฉันรักเธอ2
เก่อญอKlee & Karen ska.....โกะเก่อญอ
เก่อญอKlee & Karen ska.....เห่นาเลอต่าเส่อเบล
ชิ สุวิชาน.....Karen Forest (TRAILER )
ชิ สุวิชาน , คณิตกุล เนตรบุตร ( แพรว ).....ฟัง สิ ฟัง สิ ฟัง ( หนั่น น้า นะ )
เก้โปะโหละ.....ต่าโหม่หน่าฮู(อยากได้ยิน)
เก้โปะโหละ.....ต่าเลอเปลอ
เก้กู.....ขู่ลอต่าแอะ
เก้กู.....แล นา เต่อ คอ
เก้กู.....เต่อ เกรอะ ด๊อ นา
เก้กู.....หมื่อเก่อนอชอลอแตะ
ทองดี & เก่อญอKlee & Karen ska.....ปริญญาควาย
Klee & เก่อญอKlee & Karen ska.....ฉาราเธอ
เก่อญอKlee & Karen ska.....มูเสคีตาคีลา
Klee & เก่อญอKlee & Karen ska.....เห่แยแทะนา
KNBZ.....Stop to Fight
KNBZ.....VJ Eh k lu
KNBZ.....EH T CALL TER
CT Boyz.....I Don't Care
.....hard to forget you
เยาวชน.....Cau Dawi
เยาวชน.....Tra la la
เยาวชน..... Moj moj eh
เยาวชน.....Waj htauf hkli hpo
เยาวชน.....Htof hpo t'beif
เยาวชน..... Y'aif naz le Caj Kri av taj aif
เยาวชน..... Luj p'naj
เยาวชน.....Hpai y'nauj hsiv
เยาวชน.....Te kilo le hkauf
เยาวชน.....Htof lwij
เยาวชน.....P'hsiv div p'maz lo
เยาวชน.....Hsau hpo
เยาวชน.....Paj dof s'raf
เยาวชน.....Yeisoo meij pgaz lauz lav
เยาวชน.....Kwaj htauf ywaz
เยาวชน.....Muf kauz lij
เยาวชน..... Hsau hpa si li
เยาวชน.....Deif t'beif
เยาวชน.....Caj Yeisoo aif kwi yaz
เยาวชน.....Div Krimiz kai nauj t'gaz qau
เมธี.....เก โอ๋ ยา หมอ(ซึ้งคับ)
เมธี.....ปกา งอ ซี(คนโง่เง่า) เท่ห์โคตร
เมธีร์.....เน่อโค จอจือ ซ้าโอ๋บู้(น่ารัก)
เมธี.....ปกาเก่อญอ น่าฟัง
เมธี.....ไม่รักไม่เป็นไร
เมธี.....ซากอ้อย(ปกาเก่อญอ)
ชิ สุวิซาน.....ธา
ชิ สุวิชาน.....มูเจคี
วัชพืชหลังเขา.....ซะเต่อล่อพะ
ชิ สุวิชาน.....เส้นทางกอลา
เกอญอแบรน.....กว่าแชวอาคี
ชิ สุวิชาน.....ต่าบลือ
เล่อซู.....ความเจ็บ
เล่อซู.....คือเกเน่อคี
-.....แอะนาโหม่ซะโบ
เล่อซู.....ลอผล่าหน้า ม.แม่โจ้
สามเณรเชียงใหม่.....Taj of moo
สามเณรเชียงใหม่.....P_luv p_laj
สามเณรเชียงใหม่.....Mof savbo
สามเณรเชียงใหม่.....Y_kai k_nyauz
สามเณรเชียงใหม่.....Lai maz loz
สามเณรเชียงใหม่.....Hkaihkauv t_geiz
สามเณรเชียงใหม่ .....Mof Paj
สามเณรเชียงใหม่.....K_nyau moj cez
สามเณรเชียงใหม่ .....K_tauz keiz
สามเณรเชียงใหม่ .....Knyauz hifqauz
ชาตรี.....เก่อญอหมื่อเก่อญอควา /วีดีโอ
ชาตรี.....เค๊าะเหน่อเก /วีดีโอ
หมื่อจี + ชาตรี.....แอะนาโหม่ซะโบ /วีดีโอ
เก่อเส่ทู.....เชอเกเชอวา /วีดีโอ
ชิ สุวิชาน.....น้ำบ่อหลัง /วีดีโอ
-.....หล่อมีโข่ ความรัก /วีดีโอ
ชาตรี.....แลแนมึมึ /วีดีโอ
เก่อเส่ทู .....โกหม่อลอลี (เพื่อนเก่า) /วีดีโอ
ชาตรี.....หลู่เหย่อซะ (ตามใจตน) /วีดีโอ
ชาตรี.....ต่าแอะลอพะ (ตัดใจ) /วีดีโอ
ชิ สุวิชาน.....ซะฮะกอ (เสียใจ) /วีดีโอ
.....ซะลอหน่อเส่อดา /วีดีโอ
วัชพืชหลังเขา.....หน่อพอโพ /วีดีโอ
ชิ สุวิชาน.....ปวาเก่อญอก็มีหัวใจ /วีดีโอ
ชิ สุวิชาน.....อยากกลับดอย
ชิ สุวิชาน.....ธา (poem)
ชิ สุวิชาน.....พ่อ แม่ ลูก
อ็อด.....จิซูเหน่อซะเหม่เล
kr-music.....perfectkaren
kr-music.....Rich
kr-music.....Shock
kr-music.....Let Forget
kr-music.....Out to Victory
kr-music.....Victory Ours
kr-music.....Don't Need to Ans
kr-music.....Where Are You
kr-music.....A Story
kr-music.....The End
kr-music.....Don't Believe
kr-music.....Forget Me
ชิ สุวิชาน.....รักษ์ป่า
โหม.....ปาแอะยา
เพลงบรรเลง ปกาเกอะญอ.....กวอย (สมแก้ว)
เพลงบรรเลง ปกาเกอะญอ.....เตหน่ากู (ปอกอรอ)
เพลงบรรเลง ปกาเกอะญอ.....เตหน่ากู (สมแก้ว)
เพลงบรรเลง ปกาเกอะญอ.....ซอตู (ปอกอรอ)
เพลงบรรเลง ปกาเกอะญอ.....ซอแควะ (ปอกอรอ)
สุวิชาน.....โกละ,ปี้อู,เตหน่ากู
ชิ สุวิชาน.....ธรรมชาติอวสาน
ชิ สุวิชาน.....สอนลูก
เล่อซู.....บ่าเต่องา
.....คือเกเน่อคี
.....แลแนหมึหมึ
.....ต่ามาโลโหล่โดะ
ชิ สุวิชาน .....ซะหอกอ (ใจเสีย เสียใจ)
ชิ สุวิชาน .....ต่าบลึ๊
ชิ สุวิชาน .....พาแค
อ็อด.....Cix soo n'sav mei tau leiz
น้องเจน ศรีทอน แก้วประเสริฐ .....ต่าโอะมู
น้องเจน ศรีทอน แก้วประเสริฐ.....สวี่เก่อญอ
น้องอี้.....ประเพณีมัดมือ (กี่จื๊อ)
-.....eh wah
น้องอี้.....โกหม่อเส่อเก๊าะ (เพื่อนสมัยเรียน)
น้องอี้.....พี่ชายคนดี
-.....chu yar pky kal lu
คือพอ + น้องอี้.....พี่ขอจองน้องดีใจ
คือพอ น้องอี้.....เพาะควาแคอี
น้องนิด.....รักพี่ที่ใจ
น้องนิด.....นักร้องขี้เหร่
สายรุ้งแดนดอย.....โจกะเป่โผ(ผีเสื้อน้อย)
น้องแคน น้องนิด..... คิดถึงพี่ชาย
-.....RayHtoo
-.....ปวาเก่อญอโพแล
-.....be waiting
-.....because of me
ชาตรี.....จ๊อต่าวี
BigStar Hsa.....come back to me
เก่อญอแบนด์.....เก่อญอแบนด์
BigStar Hsa.....You & Me
เก่อญอแบนด์ .....ต่ามีหม่อ
BigStar Hsa.....You hurting Me
BigStar Hsa.....OML (Oh My Love)
เก่อญอแบนด์ .....สายเลือดปาย
BigStar Hsa.....Even tho we far away
BigStar Hsa.....เด็กกว่าแล้วไง
Kyaw kyaw (KK).....Lie
เก่อญอแบนด์ .....กว่าเท่อลา
เก่อญอแบนด์ .....ทีเล้อซะซูยา
K.K. Rapper - KK & Dr.Jays.....You Don't see what i see
Kawthoolei.....รู้หน้าไม่รู้ใจ
-.....Love at first sight
-.....you wait for me
-.....per may pyar luh doh pyay doh
-.....sah hum thoo pyar.
-.....Mommy
กลีนี.....บอเป๊อล่อ
Nauj tauj plaij.....โพแดะบะ
เพื่อชาติ.....เก่อคิลา
ชาตรี.....จ๊อต่าวี
Nauj tauj plaij.....เน่อสะพิน่อเน่อโพเน่อมา
เน่อแต๊แอะ.....เน่อแต๊แอะยาเต่อกา
Nauj tauj plaij.....น่อเกเจ๊อวา
ชิ สุวิชาน.....จดหมาย
ชิ สุวิชาน.....นกนางแอ่น
ชิ สุวิชาน.....หน่อฉ่าตรู
ชิ สุวิชาน.....เก่อตอเก
ชิ สุวิชาน.....เธอชื่อเตหน่า
-.....ซิแก๊เส่อก๊อ
ชิ สุวิชาน.....แม่เป็นคนจน
สายรุ้งแดนดอย.....จาเคาะทิ(กำลังใจ)
ชิ สุวิชาน.....ไก่กำพร้า
สายรุ้งแดนดอย.....ตะกุยซะ(กล้วย)
สายรุ้งแดนดอย.....ต้าขิลี(รักของแม่)
สายรุ้งแดนดอย.....ต้าคู้ต้าเผาะ(สายสัมพันธ์ไตรรงค์)
สายรุ้งแดนดอย.....บาหม่าจิโพ(ระบำชาวนา)
สายรุ้งแดนดอย.....ปาต้าแอ้(ความรักของพ่อ)
สายรุ้งแดนดอย.....อะป่อมี(กล่อมน้อง)
สายรุ้งแดนดอย.....อะโม้อะปา(คุณพ่อคุณแม่)
สายรุ้งแดนดอย.....เลเลซอโม้งาา(รวมพลัง)
สายรุ้งแดนดอย.....แพหลาเกอปอ(ใต้แสงจันทร์)
สายรุ้งแดนดอย.....แหมะตะแหละ(แพะบนดอย)
S'yuj baf gomauf.....เซ่อยื่อบะโกม่อ
-.....ต่าซิกว่าโอะเล๊อเยอซะ
K yuj.....แอบรักเพื่อน
หน่อโบว์บี้ เดอะสะตอร์.....หน่อมาคึเก่อแอะเกนา
ชาตรี.....เหย่อต่าโอะมู
เก่อญอKlee & Karen ska.....เกรอะแอะ
เก่อญอKlee & Karen ska.....แกละโพ
น้องนีด.....มนต์รักแม่น้ำเมย
คือพอ.....หมื่อเก่อนอวีโก้
น้องอี้.....น้องอี้
คือพอ น้องอี้.....ซอจีบสาว
สมบูรณ์.....ทวากวิ๊ฮอโข่อ่าแม๊ะที


เพลงทั้งหมด

maelanoi
maelanoi
Maelanoi Dot Net : : Everything about Thailand Maehongson Maelanoi.
แม่ลาน้อยดอทเน็ท : : ศูนย์รวมทุกอย่างที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย.
Design by : Maelanoi Dot Net แม่ลาน้อย ดอท เน็ต
© Copyright 2007-2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549
แม่ลาน้อยเลิศล้ำ ถ้ำแก้วงามวิจิตร ผลผลิตถั่วเหลือง ลือเลืองวัดแม่ปาง เมืองสร้างคนดี ประเพณีเขาวงกต มรดกพระเพชร